Bilingválna škôlka

Anglický detský klub (škôlka, minijasličky, jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline - sme najlepší súkromný detský klub (škôlka) poskytujúca komplexnú starostlivosť o deti. Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline je určený pre deti všetkých národností aj  bez znalosti anglického jazyka. V rámci programu detského klubu (škôlky)NCC v Žiline sa deti učia cudzí jazyk prirodzenou a zábavnou formou. Snažíme sa dať priestor rozvoju silných stránok detí- mäkkých zručností a emočnej inteligencie. Informácie deti získavajú v širšom kontexte projektov, aby chápali veci v súvislostiach a vedeli znalosti prakticky využívať. Všetko bilingválne,vedľa slovenčiny aj v angličtine. Súčasne ponúkame bohatý a rozmanitý program v angličtine formou záujmových krúžkov v rámci dňa - od výtvarnej výchovy a keramiky cez varenie a pečenie až po divadelný, spevácky a tanečný.

Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline - používa najefektívnejší spôsob výučby detí - učenie hrou. Poskytuje láskavé, otvorené a pre deti podmanivé prostredie, kde sa cítia príjemne a bezpečne. Hry, projekty, učebné metódy sú systematicky pripravované a detailne prepracované. Naším cieľom je naučiť deti základy hovorenej angličtiny a súčasne podporovať ich samostatnosť a odvahu poznávať nové veci, motivovať ich, pomáhať v rozvoji osobnosti, rozpoznávať správne a dobré ako základ vzťahov s ostatnými.

Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline -  sa nachádza v rodinnej vile, v krásnom prostredí na Bôriku v Žiline. Priestory  detského klubu sú účelne a  moderne vybavené, k dispozícii je vlastná záhrada a funkčné ihrisko. Detský klub spĺňa všetky hygienické predpisy a normy, vďaka lokalite je parkovanie bezproblémové.

Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline  - Detský klub (škôlka), kde sa Vaše deti cítia ako doma....

Mám záujem o ukážkovú hodinu

Anglický detský klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

Nie je rozhodujúce s akým materinským jazykom do anglickej škôlky NCC v Žiline = do 1.rodinnej škôlky v Žiline - deti prichádzajú. Medzi sebou i s pedagógmi budú totiž od začiatku vedení ku komunikácii v angličtine. Podľa našich skúseností sa deti, ktoré prichádzajú bez znalostí angličtiny, rýchlo zorientujú a zapoja do výučby a hier.

Navštevovaním Anglického detského klubu (škôlky) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline - Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline uľahčíte deťom učenie jazyka do budúcnosti, deti v tomto veku si osvoja jazyk bez stresu a „ bez učenia“.

Anglický detský klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

  • Vzdelávanie - Angličtina - hravou a prirodzenou formou (výučba akreditovaná MŠ SR), licencia na výučbu cudzích jazykov (učebné materiály, pomôcky), moderné výchovno-vzdelávacie metódy aj s prvkami Montessori pedagogiky, bilingválne vzdelávanie, moderná koncepcia vzdelávania predškolákov (v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED)
  • Rozvoj dieťaťa – každodenné ranné cvičenie, tvorivé dielne, celkový rozvoj dieťaťa, učíme sa básničky a riekanky, hudobná výchova, rozvoj fantázie a detskej osobnosti (kreslenie, maľovanie, modelovanie, využívanie tradičných aj netradičných materiálov, výroba darčekov pre rodičov)
  • Individuálny prístup- vytvárame vhodné prostredie pre deti, ktoré zle znášajú veľký kolektív, ale zároveň potrebujú kamarátov na hranie, malý počet detí, kvalitná nadštandartná starostlivosť, nízka chorobnosť, kľudné prostredie, pravidelná komunikácia s rodičmi o pokrokoch a napredovaní detí
  • Personál - kvalifikovaný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou, s aktívnou znalosťou angličtiny
  • Strava - celodenná strava od súkromného dodávateľa s dôrazom na racionálnu výživu
  • Priestory - škôlka sa nachádza v rodinnom vile vo veľmi príjemnom prostredí, pocit rodinnej atmosféry, moderný interiér, útulné, bezpečné a motivujúce prostredie, k dispozícií vlastná záhrada, ihrisko pre deti, krytá terasa, bezproblémové parkovanie

Anglický detský klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

Aktivity v cene:

Angličtina - učenie prebieha hravou a prirodzenou formou, sme držiteľmi licencie na výučbu cudzích jazykov 

Kvalitná predškolská príprava -  s využitím prvkov Montessori pedagogiky deti učíme spoznávať čísla, písmená, tvary, spoznávame svet, objavujeme prírodu a učíme sa o zvieratkách (matematika, jazyk, geometria, geografia,prírodopis)

Tvorivé dielne - vyrábame, kreslíme, striháme, varíme, pečieme

Tanečná a pohybová výchova – zábavné tancovanie pod vedením kvalifikovaného lektora

Bábkové divadlo - známe rozprávky a príbehy, zapájenie detí priamo do deja, rozvíjanie a podpora detskej fantázie

Rolové hry - rozvoj detskej pamäti, predstavivosti a schopnosti symbolizovať

Hudobná výchova - spievanie,hranie na hudobné nástroje

Strečing - denné pohybové aktivity

 

Platené aktivity naviac:

Plavecký kurz

Lyžiarsky kurz

07.00 príchod detí, voľné hry

        - ranná rozcvička (strečing)

        - hygiena, desiata, pitný režim

        - výchovno vzdelávacia činnosť, aktivity podľa týždenného plánu

        - hygiena a príprava na pobyt vonku

        - pobyt detí vonku (prechádzka, súkromná záhrada)

        - všestranný rozvoj dieťaťa, tvorivé dielne

        - obed, hygiena,odchod,príchod detí

        - čítanie, počúvanie rozprávok, relaxácia

        - olovrant, hygiena

        - spoločné hry a aktivity, dokončenie činností

16.30 odchod detí domov

Anglický detský klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

Sme šťastní, že sme si pred rokom, keď sme vyberali  MŠ s individuálnejším prístupom, vybrali práve anglickú škôlku NCC v Žiline.  Milé pani učiteľky nám pomohli prekonať akýkoľvek problém s adaptáciou a naša dcérka sa do škôlky každodenne teší. Na balet, divadlo, plávanie, výlety...Ale hlavne na kamošov a na rodinnú atmosféru, ktorá je aj nám, rodičom, nesmierne sympatická. Pomocou Montessori pomôcok sa hrou naučila čísla, farby, tvary a hlavne sústrediť svoju pozornosť na hru dlhšie, ako dokázala predtým.Vzdelanie je to najdôležitejšie, čo okrem lásky môžeme našim deťom poskytnúť a anglická škôlka NCC v Žiline bola pre nás tá správna voľba.

p. Ďuračikova– dcéra Janka (4 roky)


Pozitíva anglickej škôlky NCC v Žiline ktoré ma presvedčili o jej kvalitách: na začiatku to bola možnosť adaptačného programu, z ktorého sme sa veľmi potešili a ľahko prešli na celodennú starostivosť – pomohlo nám pri tom najmä priateľské a rodinné prostredie, milé pani učiteľky, pre mňa ako rodiča každodenná komunikácia o dianí počas dňa, častá fotodokumentácia z denných aktivít detí. Teraz po určitom strávenom čase v škôlke vidím ako Petríkovi vyhovuje vekovo zmiešaná skupina, ktorá ho učí spolupráci a motivuje, Montessori pedagogika a učebný materiál, pomocou ktorej sa veľmi rýchlo prehlbuje jeho schopnosť sústredenia sa, spontánny záujem o činnosti a aktivity, ktoré ho nielen zabavia ale hlavne rozvíjajú a to vo vštkých smeroch. Úplne ľahko sa učí rozprávať paralelne niekoľkými jazykmi, výučba ho baví natoľko, že sa doma chce stále zdokonaľovať prostredníctvom opakovania cvičení a činností pri ktorých nás všetkých skúša a učí slovíčka.

p.Pistová – syn Peťko (3 roky)


Ďakujeme za všetko čo sa Lucka u Vás naučila. Veľmi sa jej tam páčilo. Veľká vďaka patrí hlavne pani učiteľke Janke. Ďakujeme

p. Kapšová Nimohajová - dcéra Lucka (3 roky)

 

Chcela by som sa Vám poďakovať, že ste umožnili našej Adelke navštevovať aspoň na pár týždňov Vašu skvelú škôlku. Adelka bola veľmi spokojná a ja som sa mohla bezstarostne venovať svojej práci, keďže som vedela, že je v dobrých rukách. Prajem Vám do budúcnosti veľa  spokojných rodičov a množstvo dobrých detí. A dúfam že sa o rok stretneme aspoň v letnom tábore alebo možno ešte aj v škôlke. Ďakujem.

p. Vraňanová - dcéra Adelka (5 rokov) 

 

Stravovanie

V rámci našej škôlky kladieme veľký dôraz na vytvorenie a podporu pozitívneho vzťahu k zdravej životospráve.

Základom je zdravá a plnohodnotná strava pre detský organizmus - ako základ budovania a posilnenia imunitného systému.

Jedálny lístok obsahuje vyváženú a kvalitnú stravu, založenú na využívaní prírodných zdrojov energie, bielkovín, tukov, minerálnych látok a obilovín, strukovín a zeleniny.

V strave uprednostňujeme racio a bioprodukty, celozrnné výrobky, veľa ovocia a zeleniny a ľahko stráviteľné mliečne výrobky.

Montessori

Montessori pedagogika je metóda výučby určená pre deti, ktorú môžeme nazvať otvorenou v porovnaní s klasickými, tradičnými metódami . Jej základ spočíva v rozvíjaní zmyslového vnímania dieťaťa.

Jej zakladateľka Maria Montessori vošla do dejín pedagogiky ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Pozorovaním detí a experimentovaním s rozličným didaktickým materiálom, Montessori zistila, že pokiaľ má dieťa v dostatočne stimulujúcom prostredí možnosť slobodného výberu činnosti, ktorej sa môže venovať tak dlho, ako potrebuje, po prechodnom období prelietavého záujmu o jednotlivé pomôcky a činnosti dieťa stabilizuje svoju pozornosť a v práci so zvoleným materiálom dosahuje často stav hlbokého sústredenia, pri ktorom nevníma svoje okolie. Dochádza k urýchleniu vnútorného vývinu, organizácii psychického života, čo sa prejaví psychickou rovnováhou, prepuknutím spontánnej aktivity, obdivuhodnej pracovnej disciplíny a zmenou správania a osobnostných rysov. Učenie sa, zdokonaľovanie zručností a schopností je teda prirodzenou potrebou detí od ich najútlejšieho veku.

Keďže chceme, aby mali vaše detičky túto príležitosť, pedagógovia NCC v Žiline sú vyškolení pomocou Montessori metódy. Učitelia v anglickej škôlke NCC v Žiline sú držiteľmi Montessori certifikátov jednotlivých stupňov.

Adaptačný program

Anglický detský klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

Adaptačný program

Bojíte sa ako Vaš dieťa zvládne celodenný pobyt v škôlke? Skúste to najprv na pár dní počas 1 alebo 2 mesiacov s adaptačným programom, je určený pre rodičov, ktorí potrebujú pripraviť dieťa ale aj seba samých na pobyt v škôlke. Odporúčame rodičom dieťa na nástup do škôlky pripravovať - vzbudiť v ňom záujem a pozitívny postoj rozprávaním, prísť s rodičom na krátku návštevu pred nástupom.

Dobré rady:

Rozprávajte sa o škôlke - čo všetko ho v škôlke čaká, čo sa naučí a zažije, nájde si kamarátov s ktorými sa bude hrať, stane sa z neho veľký škôlkar...

Vysvetľujte - že každý má v živote určité povinnosti a jeho "povinnosťou" je naučiť sa veľa nových vecí, hrať sa...

Dodržujte pravidelnosť - dieťa by malo prichádzať a odchádzať v určitý stabilný čas, musí pochopiť, že Vy sa preň vždy načas vrátite, aby sa cítilo bezpečne a mohlo si čas v škôlke užívať a netŕpnuť kedy pridete...

Nesľubujte čo nemôžete splniť! A vždy splňte čo sľúbite -dobré a zlé! - dieťa ma výbornú pamäť a vždy si pamätá všetky Vaš sľuby aj hrozby. Dôslednosť a rozvaha Vám zaručia, že dieťa Vás bude rešpektovať

Vytvorte si rituály - pri príchode si vytvorte určitú stabilnú formu rozlúčky alebo dajte dieťaťu dennú úlohu( napr.niečo pekné nakresliť), vždy je lepšie keď rozlúčka netrvá dlho...

Požiadajte o pomoc učiteľa - ak máte s dieťaťom ráno problém a nechce sa od Vás "odtrhnúť" požiadajte o pomoc učiteľa, je dobré, keď pri adaptácii učiteľ a rodič spolupracujú a ťahajú za rovnaký koniec...

Anglický klub (škôlka) NCC v Žiline = 1. rodinný detský klub v Žiline- Miesto, kde sa Vaše deti cítia ako doma...

Anglický klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

v týždni od 7.00.-12.00.hod. po vzájomnej dohode

Cenník

Anglický klub (miniškôlka,mikrojasličky,jazykové centrum)  Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný klub v Žiline 

Našou prioritou je predovšetkým kvalitná starostlivosť o Vaše deti. Tomu zodpovedá počet detí v klube (škôlke), kvalifikovaný peronál a rozmanitý program.Predtým ako sa rozhodnete, príďte nás navštíviť a my Vám radi zodpovieme Vaše otázky.Takto budete vedieť kam a komu zveríte Vaše detičky. Nepozerajte iba na cenu, pretože je to jedno z najdôležitejších období v živote dieťaťa. Preto je potrebné dôkladne zvážiť ako a s kým bude Vaše dieťa tráviť tento čas.

Cenník na šk.rok 2020/2021:

Denný pobyt/ mesiac

5x týždenne - fixný poplatok 265,- Eur/mesiac + strava 3,90,- Eur/deň (desiata,obed,olovrant)
zľava 10 % z fixného poplatku pre ďalšie dieťa pri celodennom pobyte

4x týždenne - fixný poplatok 245,-Eur /mesiac + strava 3,90,-Eur/deň (desiata,obed,olovrant) max.16x za mesiac

3x týždenne - fixný poplatok 205,- Eur/mesiac + strava 3,90,- Eur/deň (desiata,obed,olovrant) max.12x za mesiac

2x týždenne - fixný poplatok 170,-Eur /mesiac + strava 3,90,-Eur/deň (desiata,obed,olovrant) max.8x za mesiac

1x týždenne - fixný poplatok 135,-Eur /mesiac + strava 3,90,-Eur/deň (desiata,obed,olovrant) max.4x za mesiac

 

Poldenný pobyt/ mesiac

5x týždenne – fixný poplatok 235,-Eur/mesiac + strava 3,20,- Eur/deň (desiata,obed)

4x týždenne – fixný poplatok 205,-Eur/mesiac + strava 3,20,- Eur/deň (desiata,obed) max.16x za mesiac

3x týždenne – fixný poplatok 175,-Eur/mesiac + strava 3,20,- Eur/deň (desiata,obed) max.12x za mesiac

2x týždenne – fixný poplatok 145,-Eur/mesiac + strava 3,20,- Eur/deň (desiata,obed) max.8x za mesiac

1x týždenne – fixný poplatok 110,-Eur/mesiac + strava 3,20,- Eur/deň (desiata,obed) max.4x za mesiac

 

Cena za hodinu: fixný poplatok 9,- Eur

 

Galéria

Santa Claus Party 2014


Video – Childrens are our Future.


Naše nové video z angličtiny :-)


NCC Žilina – Morning exercise


NCC Žilina – Rozvoj zmyslov


NCC Žilina – Development of the senses


Kontakt

Anglický klub (škôlka,minijasličky,jazykové centrum) Nanny Children´s Club (NCC) v Žiline = Prvý rodinný detský klub v Žiline 

 

 

Kde nás nájdete:
Vendelína Javorku 28 01001 Žilina

 

Telefonický kontakt:
+421 908 209 685

 

Email:
info@ncc-zilina.sk

Web:
www.ncc-zilina.sk

 

Facebook:
https://www.facebook.com/NannyChildrensClub